حذف اضطراری روز شنبه مورخ 93/9/29 لغایت روز

سه شنبه مورخ 93/10/30 می باشد.

( مراجعه به دایره امتحانات )

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در دوشنبه هفدهم آذر 1393 و ساعت 11:21 |
امتحان کارگاه برق و الکتریسیته استاد شریف زادگان روز

چهارشنبه 93/10/10 ساعت 16/30 می باشد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در جمعه بیست و هشتم آذر 1393 و ساعت 10:23 |
کلاس جبرانی درس تناسب برای عملکرد استاد

شریف زادگان روز چهارشنبه 93/10/3 ساعت 20_14

می باشد.

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در جمعه بیست و هشتم آذر 1393 و ساعت 10:20 |
امتحان تئوری کارگاه مکانیک عمومی استاد رئیسی روز

چهارشنبه93/10/10 ساعت 14 می باشد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در جمعه بیست و هشتم آذر 1393 و ساعت 10:17 |

امتحان پایان ترم اصول ریخته گری و مدلسازی استاد

عصار روز چهارشنبه مورخ 93/10/10 ساعت

12/30 برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 و ساعت 15:16 |
دانشجویانی که درس کاربرد استاندارد و لحیم کاری با

استاد معینی فر دارند روز جمعه 93/9/28 حضور داشته

باشند.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 و ساعت 14:20 |
آخرین مهلت تحویل گزارش های کاربینی استاد براتی روز

سه شنبه 93/10/9 ساعت 8 صبح می باشد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 و ساعت 14:3 |

امتحانات استاد براتی:

آز ماشین های الکتریکی روز یکشنبه 93/10/7 ساعت 12_8

کارگاه برق صنعتی 2 روز یکشنبه 93/10/7 ساعت 10_8

آز ماشین 2 روز یکشنبه 93/10/7 ساعت 11_9 

رله های قابل برنامه ریزی و آزمایشگاه روز یکشنبه 93/10/7 ساعت 14_12

کارگاه plc روز دوشنبه 93/10/8 ساعت 13_10

آز الکترونیک صنعتی روز دوشنبه 93/10/8 ساعت 10_8 

رسم فنی روز یکشنبه 93/10/7 ساعت 11_8 

کارگاه عمومی برق روز سه شنبه 93/10/9 ساعت 12_8

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 و ساعت 9:49 |

امتحانات استاد مهرکوشا:

 

گرافیک هنری روز دوشنبه 93/10/1 ساعت 13_10

مکانیک خودرو و اتومکانیک روز دوشنبه 93/10/1 ساعت 16_14 

تعمیرات مکانیکی 2 و تعمیرات ماشین آلات پیشرفته روز پنج شنبه 93/10/4 ساعت 12_10

کارگاه مولد قدرت روز پنج شنبه 93/10/4ساعت 10_8

کارگاه سامانه مدیریت موتور روز جمعه  93/10/5 ساعت 14_12

کارگاه الکترونیک خودرو روز جمعه 93/10/5 ساعت 16_14

تاریخ صنعت خودرو روز جمعه 93/10/5 ساعت 12_10

کاربینی روز دوشنبه  93/10/1 ساعت 17_16 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 و ساعت 8:43 |

امتحانات استاد داودی:

طراحی قالب پلاستیک روز پنج شنبه 93/10/4 ساعت 10

آز ماشین های کنترل عددی روز جمعه 93/9/28 ساعت 9 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 و ساعت 8:34 |
دانشجویانی که درس جوشکاری مقاومتی با استاد

اسکندری دارند و روز شنبه 93/9/22 به علت تعطیلی

حضور نداشته اند باید روز شنبه 93/9/29 در کلاس حضور

داشته باشند.

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 و ساعت 8:21 |
کلاس آز میکرو استاد لک روز جمعه 93/9/28 هر دو گروه

حاضر شوند.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 و ساعت 8:17 |
امتحان پایان ترم استاد عصار درس رسم فنی روز جمعه ساعت 10 مورخ 28/9/93 برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در جمعه بیست و یکم آذر 1393 و ساعت 15:45 |
امتحانات پایان ترم استاد حبیبیان به شرح زیر می باشد. 

1- کارگاه برق و مدار فرمان گروه اول از ساعت 16الی 18 و گروه دوم 18الی 20 روز یکشنبه مورخ 23/9/93 

2-آزمایشگاه کنترل صنعتی ازساعت 16الی 20 روز سه شنبه مورخ25/9/93 

3- آزمایشگاه انتقال و توزیع از ساعت 13الی 15 روز جمعه مورخ 28/9/93 

4-کارگاه سیم پیچی 32 ازساعت 13الی 15 روز جمعه ساعت 5/10/93 

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در جمعه بیست و یکم آذر 1393 و ساعت 15:18 |
امتحان پایان ترم کارگاه نقشه کشی یا رایانه پیشرفته سه بعدی استاد بهرامی روز پنج شنبه مورخ 11/10/93 ساعت 14 در سایت مرکز برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در پنجشنبه بیستم آذر 1393 و ساعت 17:48 |
امتحان پایان ترم استاد آریا فر درس کارگاه بازرسی لوله روز چهارشنبه 93/10/10 ساعت 14تا 16برگزار می شود.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در پنجشنبه بیستم آذر 1393 و ساعت 17:42 |
تاریخ امتحانات پایان ترم استاد آقا بابایی به شرح زیر می باشد.

فالب فلزی  در روز جمعه مورخ 28/9/93 ساعت 17 

طراحی قید و بندها  روز پنج شنبه مورخ 27/9/93 ساعت 8/30 برگزار می گردد. 

استانداردها  روز پنج شنبه 27/9/93 ساعت 10/30 برگزار می گردد. 

نقشه کشی عمومی  روز شنبه مورخ 29/9/93 ساعت 8/30 برگزار می گردد. 

نقشه کشی اجزا روز جمعه ساعت 16 مورخ 28/9/93 برگزار می گردد.

رسم فنی 1 ماشین افزار روز جمعه ساعت18  مورخ 28/9/93 برگزار می گردد.

روش های تولید روز پنج شنبه 93/9/27 ساعت 12 می باشد.

یونیورسال 2 روز جمعه 93/9/28 ساعت 16 می باشد.

یونیورسال 3 روز چهارشنبه 93/9/26 ساعت 18 می باشد.

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در پنجشنبه بیستم آذر 1393 و ساعت 17:20 |
کلاس جبرانی استاد مهر کوشا به شرح زیر برگزار می گردد.

درس تعمیرات مکانیکی 2 دوشنبه 93/9/24 ساعت 17 تا 20

درس برنامه ریزی و نگهداری و تعمیر روز یکشنبه 93/9/23 ساعت 17تا 20 

درس مبانی برق و الکترونیک روز شنبه 93/9/29 ساعت 18_14(هر دو گروه)

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در پنجشنبه بیستم آذر 1393 و ساعت 14:59 |

امتحان پایان ترم آزمایشگاه متالوگرافی استاد احمدی روز چهارشنبه

مورخ 93/10/10  ساعت 14 برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 و ساعت 15:21 |
امتحان پایانی رسم به کمک کامپیوتر استاد یزدان پور روز

دوشنبه 93/10/1 ساعت 14 می باشد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 و ساعت 11:3 |

امتحانات پایانی استاد حبیبی:

کارگاه ساخت روز جمعه 93/10/12 ساعت 16_14 

کارگاه سوهانکاری روز جمعه 93/10/12 ساعت 18_16

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 و ساعت 11:1 |
امتحان پایانی  آز الکترونیک کاربردی روز یکشنبه 93/10/7

ساعت 13_11 می باشد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه شانزدهم آذر 1393 و ساعت 16:16 |

آزمون کتبی پایانی آز عملگر و آز سنسور استاد منشور

روز دوشنبه 93/10/1 ساعت 18/30_16 می باشد.

توجه:زمان تحویل پروژه ها 93/10/8ساعت 18-16 می باشد

 

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه شانزدهم آذر 1393 و ساعت 13:2 |

امتحان پایان ترم آزمایشگاه الکترونیک روز پنج شنبه

 

مورخ 93/10/11 ساعت 20-14 می باشد.

 

توجه: زمان تحویل پروژه ها 93/10/8

ساعت 18-16 می باشد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه شانزدهم آذر 1393 و ساعت 12:54 |
امتحان پایانی آزکنترل خطی استاد پیغان روز پنج شنبه

93/9/27 برگزار می گردد.

توجه:امتحان در همان ساعت کلاسی برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه شانزدهم آذر 1393 و ساعت 12:51 |
 

****قابل توجه دانشجویان گرامی****

 

 

به اطلاع میرساند دانشجویانی که کارت

 

دانشجویی دریافت نکرده اند

 

تا قبل از شروع امتحانات مهلت دارند برای

 

دریافت کارت دانشجویی خود

 

اقدام نمایند.ضمنا در صورت نداشتن کارت

 

دانشجویی از ورودبه جلسه امتحان جلوگیری به

 

عمل خواهد آمد.

امور فرهنگی

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در شنبه یکم آذر 1393 و ساعت 11:22 |
دانشجویان مهندسی فناوری (پودمانی) که درس کارآفرینی را در مقطع

کاردانی پاس نکرده اند به آموزش مراجعه نمایند.

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه ششم آبان 1393 و ساعت 9:20 |

**قابل توجه دانشجویان عزیز  که از سهمیه شاهد و ایثارگری استفاده میکنند**

دانشجویانی که از سهمیه شاهد و ایثارگری استفاده می کنند می بایست به سامانه سجاد مراجعه نموده و در بخش تکمیل مشخصات قسمت مربوط به اطلاعات ایثارگری را تکمیل نمایند، ضمنا دریافت هرگونه خدمات توسط ذینفعان شاهد و ایثارگر، منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه مذکور توسط دانشجویان عزیز خواهد بود.

 

                                  امور فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران خوزستان

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 و ساعت 7:50 |
قابل توجه کلیه دانشجویان

مبلغ شهریه ثابت به شرح ذیل می باشد:

 

کاردانی پودمانی

مبلغ به ریال

کارشناسی پودمانی

مبلغ به ریال

ورودی های (87_88_89)

 

ورودی های (90)

 

ورودی های (91)

1/265/000

 

1/765/000

 

2/029/750

ورودی های(90)

 

ورودی های(91)

1/727/638

 

2/227/638

 

کاردانی ترمی

مبلغ به ریال

کارشناسی ترمی

مبلغ به ریال

ورودی های(88_89)

 

ورودی های(90)

 

ورودی های(91) ناپیوسته

 

ورودی های(91) پیوسته

1/391/500

 

1/891/500

 

2/175/225

 

2/351/250

ورودی های (91)

 

       2/216/970

 

 - فیش واریزی شهریه ثابت باید قبل از انجام انتخاب واحد پرداخت و اطلاعات آن از طریق قسمت شهریه -> بخش فاکتورهای قابل پرداخت ثبت گردد.

 شماره حساب بانک تجارت مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران خوزستان

6023957343

راهنمای پرداخت شهریه در سامانه سجاد

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 و ساعت 7:59 |
فرایند تشکیل و تکمیل پرونده دانش آموختگان (فارغ التحصیلان) دانشگاه جامع  علمی کاربردی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه یکم اردیبهشت 1392 و ساعت 11:45 |